tisdag 10 september 2013

Punktmarkering av tio kriminella fick brottsligheten att rasa rejält

Polisen i Linköping har sedan i våras punktmarkerat tio av de mest aktiva kriminella i länet. Resultatet av satsningen är en markant minskning av bland annat bilstölder och inbrott. Det visar statistik från Brå.

Utgångspunkten för Linköpingspolisens arbete är en fokuslista över de 30 personer som har begått flest brott i länet - de så kallade livsstilskriminella. Gemensamt för personerna på listan är de begår ett stort antal brott för att kunna finansiera sitt missbruk. Kriminaliteten utgörs av "klassiska" missbrukarbrott - stölder av och ur bil, inbrott och bedrägerier.

Tio av personerna på listan har punktmarkerats vilket i innebär att de övervakas, lagförs och erbjuds vård för sitt missbruk. Målet är att få dem att lämna sin kriminella livsstil.

Sedan satsningen inleddes i våras har stölderna ur bilar minskat med 46 procent, inbrotten i bostäder med 22 procent och bilstölderna med 31 procent enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
- Förutom samarbete med andra myndigheter är det viktigt att ha särskilt utsedda utredare som tar hand om alla ärenden som gäller personerna på fokuslistan. Genom brottssamordning kan vi presentera en helhetsbild för åklagaren. Det ökar möjligheterna att lagföra personerna, säger Mattias Ydreborg, chef för mängdbrottsenheten i Linköping.

Polisen i Linköping samarbetar bland annat med Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Frivården och Socialtjänsten. Samarbetspartnerna träffas regelbundet för att driva arbetet framåt. Bland annat har Arbetsförmedlingen bidragit till att tre av personerna på listan har fått praktikplatser.

Livsstilskriminella är en sammanfattande beteckning på personer som är välkända av Polisen och som frekvent begår brott som vanligen leder till kortare fängelsestraff. En majoritet av personerna är män mellan 20 och 50 år. De begår huvudsakligen brott för att finansiera sitt alkohol- eller narkotikamissbruk.
http://www.dagensjuridik.se/2013/09/punktmarkering-av-tio-kriminella-fick-brottsligheten-att-rasa-rejalt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar