lördag 7 september 2013

Payback Sverige bjöd under måndagen in till Presskonferens!

Payback Sverige bjöd under måndagen den 2 september in valda, seriösa media till presskonferens. De utvalda massmediaföretag som erhöll inbjudan var SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT) samt Värmlands Folkblad och NWT. De två sistnämnda för att de på ett sakligt och korrekt sätt skildrat det uppmärksammade ärendet kring mc-klubbsfastigheten i Karlstad.
TV 4 var ett av de mediaföretag som inte var inbjudna! De ringde dock själva och bad om att få komma till presskonferensen vilket vi under de förhållandena accepterade. De valde dock att på sedvanligt vis inte behandla saken korrekt och sakligt utan lät istället Lasse Wierup tala i egen ekonomisk sak för att underbygga den fantombild som Polisen och Wierup byggt upp kring mc-klubbarna och i sedvanlig ordning försöka misstänkliggöra Payback Sveriges arbete och verksamhet. Vi konstaterar blott att TV 4 och Lasse Wierup blir alltmer ensamma på sin kant med sina åsikter och påståenden som Wierup liksom polisen inte kan leda i några som helst bevis. Tragiskt och patetiskt!

Payback Sveriges kallade till presskonferens för att presentera organisationens särskilda satsning mot Systematiska och Organiserade Polisövergrepp, den så kallade SOP-satsningen.
Vi berättade om att satsningen kommer att innehålla en del avslöjande dokument vilka ingår i den mediala biten av den särskilda satsningen men att presskonferensen behandlade den juridiska biten av satsningen.
Stämmning genom bildande av ekonomiska föreningar
Under sommaren har det bildats fyra ekonomiska föreningar med olika klubbar som medlemmar i föreningarna. De ekonomiska föreningarna har valts att kallas United Bikers 1-4 Ekonomiska förening. Föreningarna har i sin tur anlitat Payback Sverige för att driva ärendena och Payback har gett uppdraget åt organisationens advokater Ismo Salmi och Anders Lindstrand att via stämningar ta ärendena till rätten. Payback Sverige kommer under dessa rättsförhandlingar att såsom bisittare agera juridiskt biträde och ämnesexpert.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/allt-om-payback-sveriges-presskonferens-samt-presentation-av-sop-satsningen-900659

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar