onsdag 23 januari 2013

Hells Angels tar opptil 100.000 kroner for å kreve inn penger

I en rettssak som pågår nå vil påtalemyndighetene forsøke å bevise at omsetning av narkotika er en hovedbeskjeftigelse, som Hells Angels sikrer seg monopol på.

I Nord Troms tingrett kom det i dag frem at Hells Angels tar mellom 10.000 og 100.000 for å løse en konflikt i for eksempel entreprenørbransjen. Å innkreve penger medfører også store summer både til enkeltmedlemmer, samt klubbkassen.

Etter mange år med regelrett krig, ble det tidlig på 90-tallet skrevet fredsavtale mellom Hells Angels og Bandidos. Et viktig punkt i avtalen er at de er enige om at ingen store klubber fra utlandet skal få etablere seg i Norge. Det kom frem da den tiltalte 50-åringen forklarte seg i retten.

- Vil verne miljøet

De to klubbene har også innført et merkesystem, for at andre MC-klubber over hele landet kan føle seg trygge om de får besøk av Bandidos eller Hells Angels.

- Bikermiljøet i Norge er unikt med 104 klubber. Vi er opptatt av å verne det. Det er fredelig og godt, sa den 50 år gamle antatte HA-lederen i retten.

Mannen er tiltalt for grov narkotikakriminalitet, og for å ha ledet distribusjonen av cirka 20 kilo hasjisj og 9,5 kg metamfetamin. Han er antatt hovedmann, og er tiltalt sammen med syv medhjelpere, de fleste tilknyttet HA-miljøet.

Under sin forklaring for retten ble 50-åringen spurt inngående om det indre liv i HA miljøet. Han fortalte om stor reisevirksomhet til inn- og utland, 20-30 reiser i året, og at reisene ble finansiert av et spleiselag mellom HA-brødrene.

HA-medlemmer i Norge betaler rundt 2000 kroner i kontingent hver måned, og de har midler på fond for å hjelpe innsatte medlemmer med advokathjelp, samt deres familier.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hells-Angels-tar-opptil-100000-kroner-for-a-kreve-inn-penger-7097962.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar