onsdag 2 november 2011

Sextiofem gängmän i polisens specialfokus

Fokus Malmö kallas ett treårigt projekt där flera polisavdelningar samverkar i storstaden Malmö. Målet: ett par hundratal män i stans undre värld. Sex av dem listas speciellt en gång i veckan.
– Patrullerna ska ha ansiktskännedom och detaljer om vilka vi är intresserade av, säger polisintendent Henrik Stiernblad.
Konkret:
Länskriminalen bidrar med underrättelseuppgifter; skvaller, tips, sidoinformation från telefonavlyssning, betalda källor som snokar i den undre världen. Och med särskilda enheter vid behov.
Länsoperativa avdelningen – uniformerade poliser – och övriga poliser inom polisområde Malmö schemaläggs och kraftsamlas planerat.
Samverkan med flera olika myndigheter: exempelvis Skatteverket och kronofogden bidrar med information.
– Om våra patruller gör fordonskontroller mot någon på listan ska de ha information om aktuell skuld hos kronofogden. Då kan de ta gods eller kontanter i beslag, säger Henrik Stiernblad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar