tisdag 15 november 2011

Oklart vem som läckte - utredning läggs ned

Många poliser kände till att kriminella gäng planerade att mörda varandra. Trots att uppgiften var hemlig. Vem som lämnade informationen till media har inte gått att få svar på.

Därför lade Justitiekanslern på onsdagen ned förundersökningen mot polismyndigheten i Östergötland. Polisen misstänktes ha brutit mot tystnadsplikten. Men efter att ha hört ett stort antal poliser har JK inte kunnat bringa klarhet i vem som "läckt" till pressen.

Chefsåklagaren Monica Mimer vid riksenheten för polismål i Jönköping har genomfört undersökningen. Hon har förhört en rad ledande poliser och chefer i Norrköping. Utredningen visar att ett stort antal poliser kände till att de kriminella gängen avlyssnades. Många hade tillgång till det hemliga materialet. Det har inte gått att få svar på vem som lämnat informationen till media.

Det var hennes tidigare kollega, chefsåklagaren Torsten Angervåg i Norrköping, som anmälde till JK att denna skulle undersöka om polisen brutit mot tystnadsplikten. Nu har alltså förundersökningen lagts ned.

Det var efter artiklar i NT och Correspondenten i september som JK tog upp anmälan. Där framgick att polisen avlyssnade M16:s mordplaner och en källa ansåg att polisen bara lät gängen drabba samman.
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7232957

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar