lördag 26 september 2009

Enligt OG:s ledare handlade det om ett legalt indrivningsuppdrag.

Denho Acar anser inte att han har gjort sig skyldig till något brott men medger att han haft samtal med Åtvidabergsföretagaren. Enligt OG:s ledare handlade det om ett legalt indrivningsuppdrag.
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5533607

Original Gangsters:
Man är provmedlem tills presidenten ger sitt godkännande och endast presidenten kan utesluta provmedlemmar och fullvärdiga medlemmar. Alla prov och fullvärdiga medlemmar som är på utsidan skall betala 1000 KR till kassan varje månad, 50% går till presidenten, och 50% till bröder som sitter inne (dock endast till fullvärdiga).
Varken provmedlemmar eller fullvärdiga medlemmar får ej förneka att man är medlem av OG ifall man blir tillfrågad på insidan eller utsidan. Den som bryter mot dessa regler kommer och straffas och automatiskt uteslutas ur OG.
Varken provmedlemmar eller fullvärdiga medlemmar får ta narkotika. Alla ska kunna komma ut efter ett urinprov visar sig negativt. Den medlem vart prov visar sig vara positivt kommer att straffas med böter. 1: 50 000 KR, 2: 100 000 KR, 3: 200 000 KR och automatisk uteslutning från O.G.

Endast Presidenten, Vicepresident och Underbossen får uttala sig om O.G till någon tidning, den medlem som bryter mot detta blir automatiskt utesluten.
O.G accepterar inte förräderi och sexualförbrytare. Lojalitet och respekt skall finnas medlemmar i mellan.

* President: Dano Acar.

http://www.originalgangsters.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar