fredag 17 februari 2012

Sverigedemokraterna lanserar handlingsplan mot den organiserade kriminaliteten

Den viktigaste delen i åtgärdsprogrammet handlar om införandet av särskild lagstiftning, som vi väljer att kalla för Särskilda metoder mot organiserad kriminalitet. I USA finns en lagstiftning som går under beteckningen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO).

 Det var med hjälp av denna lagstiftning som den dåvarande åklagaren i New York, Rudi Giuliani, lyckades få ledarna för de kriminella nätverken i staden fällda för att ha använt kriminella organisationer för att begå en lång rad olika brott. 

Principen bakom RICO är att man gör det brottsligt inte bara att begå enskilda brott utan även att deltaga i ett mönster av organiserad kriminalitet. På detta sätt kan man skapa möjligheter att lagföra även ledarna för nätverken och inte bara de underhuggare som gör grovjobbet. 

Vad som kan betecknas som ett mönster av deltagande i organiserad kriminalitet ska styras av en uppsättning villkor som fastställs i lag. Lagstiftningen måste naturligtvis anpassas efter svenska förhållanden och det ska vara förbehållet rikskriminalpolisen att utreda brott enligt denna lagstiftning.

Det måste även bli lättare för samhället att beslagta egendom som förvärvats eller finansierats genom kriminell verksamhet. Personer dömda för organiserad kriminalitet som lever i palatsliknande hem, äger dyra klockor och kör lyxbilar ska få dessa beslagtagna såvida de inte kan ge en rimlig förklaring till hur de på laglig väg kunnat införskaffa dessa egendomar. 

Utöver dessa förslag vill partiet även i dessa särskilda brottsmål kraftigt skärpa straffen, öppna upp för kronvittnen samt sänka kraven för användande av tvångsmedel.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sverigedemokraterna-lanserar-handlingsplan-mot-den-organiserade-kriminaliteten-733705

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar