onsdag 13 oktober 2010

Att smida medan järnet är varmt! Payback laddar skarpt

När media för första gången börjat ifrågasätta polisens utsagor och ställa kritiska frågor och när Brå-chefen samtidigt klart och tydligt uttalar att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer och när polisen avbryter anfallet och verkar tveka på sin position - vad gör man då? Man anfaller! 

I Paybacks fall innebär det att man dammar av en ett år gammal artikel, uppdaterar den med nytillkomna uppgifter och publicerar artikeln igen. Allt i syfte att ge en eventuellt uppvaknande journalistkår mer faktamaterial att ifrågasätta polisens verksamhet med!

Kan tretton stycken olika välrenommerade experter och/eller utredningar rörande mc-kriminalitet i princip påstå samma sak och likväl ha fel? Skulle det inte istället kunna vara så att det svenska polisväsendet, som år ut och år in påstått att mc-klubbarna är kriminella utan att framlägga ett enda faktiskt bevis, istället är den part som har fel i sak och far med osanning?
Läs och döm själva!
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tretton-aktoerer-om-mc-kriminaliteten-494663

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar